Birthday SmashCakes  •  Gluten Free SmashCakes  •  Mini SmashCakes  •  Novelty SmashCakes  •  Number SmashCakes

Christmas SmashCakes  •  Themed SmashCakes  •  Custom Made SmashCakes •  Wedding SmashCakes

Milk or White Halloween Skull
Milk or White Halloween Skull

$140 each

press to zoom
Brain SmashCake
Brain SmashCake

$130

press to zoom
Sugar Skull White Chocolate
Sugar Skull White Chocolate

$250 Decorated with hand piped coloured chocolate

press to zoom
Sugar Skull Milk Chocolate
Sugar Skull Milk Chocolate

$250 Decorated with hand piped coloured chocolate

press to zoom
The OG SmashCake
The OG SmashCake

$75

press to zoom
CandyLand
CandyLand

$90

press to zoom
All Things Chocolate
All Things Chocolate

$130

press to zoom
Willy Wonka
Willy Wonka

$130

press to zoom
Bridesmaid Proposal with note inside
Bridesmaid Proposal with note inside

$110 White chocolate with 24 carat edible gold leaf flakes

press to zoom
Conversation Heart (Custom message)
Conversation Heart (Custom message)

90

press to zoom
Ride or Die B DAY GIRL
Ride or Die B DAY GIRL

$90

press to zoom
Conversation Heart with name
Conversation Heart with name

$90

press to zoom
Elmo
Elmo

$130

press to zoom
Say it on a Cake
Say it on a Cake

Customise your message and topping $75.00

press to zoom
Superhero CandyLand
Superhero CandyLand

$90

press to zoom
Everything But The Kitchen Sink 3kg
Everything But The Kitchen Sink 3kg

$180

press to zoom
Chocolate Treasure Box
Chocolate Treasure Box

$200 approx 4.5kg of chocolates and lollies

press to zoom
Smash Your Phone
Smash Your Phone

$200 approx 4kg of chocolates and lollies

press to zoom
Champagne Bottle
Champagne Bottle

$200 approx 4kg of chocolates and lollies

press to zoom
Custom made with an edible print
Custom made with an edible print

$200 approx 4kg of chocolates and lollies

press to zoom
Giant Kinder Surprise Egg
Giant Kinder Surprise Egg

From $180

press to zoom
Two Tier with a Giant Freckle
Two Tier with a Giant Freckle

$210

press to zoom
Donut SmashCake
Donut SmashCake

$130

press to zoom
Milk Chocolate Donut
Milk Chocolate Donut

$130

press to zoom
Freckles Willy Wonka
Freckles Willy Wonka

$150

press to zoom
Kinder Surprise Willy Wonka
Kinder Surprise Willy Wonka

$150

press to zoom
Large Hamburger
Large Hamburger

$270

press to zoom
Fully Loaded
Fully Loaded

$130

press to zoom
Football / Rugby Ball
Football / Rugby Ball

$160

press to zoom
Soccer ball
Soccer ball

$130

press to zoom
Lego SmashCake
Lego SmashCake

$125.00

press to zoom
Lego SmashCake
Lego SmashCake

$125

press to zoom
Pretty In Pink
Pretty In Pink

$150

press to zoom
Target Practice
Target Practice

$140 Custom made with your image

press to zoom
Princess SmashCake
Princess SmashCake

$135

press to zoom
Gender Reveal with sprinkler Reveal
Gender Reveal with sprinkler Reveal

$110 Filled with either pink or blue lollies.

press to zoom
Fast Food
Fast Food

$160

press to zoom
Poop Emoji SmashCake
Poop Emoji SmashCake

$55

press to zoom
Team Chocolate
Team Chocolate

$160

press to zoom
Team Candy
Team Candy

$160

press to zoom